top of page

ציוד כיבוי אש מטלטל

ציוד כיבו אש מטלטל

ציוד כיבוי אש מטלטל כגון מטפי גז, אבקה וגלגלונים, הוא הגורם הראשוני להתמודדות עם שריפה. לכן חשוב ביותר שאביזרים אלו יתוחזקו באופן הראוי ע"י אנשי מקצוע אשר מוסמכים לכך ומחזיקים בכל האישורים הדרושים.

חברת אלטרנטיב פייר מספקת ומתקינה מגוון ציוד כיבוי אש מטלטל על פי דרישות התקן הישראלי: מטפי אבקה PC , גלגלונים, ארונות כיבוי, מטפי גז, זרנוקים, שלטים פולטי אור עמדות כיבוי אש מזנקים ועוד.

אנו מוסמכים מטעם מכון התקנים הישראלי כמעבדה מאושרת היתר מס’ 94759.
במעבדה מבצעים טיפול 6 שנתי / טיפול הידרוסטאטי במטפה אבקה / גז ע”פ הוראות עבודה ונהלים מחמירים.

חברתנו מתחזקת את הציוד הבא ועוד, בהתאם לתקנים הבאים –

  • מטפי כיבוי אבקה / גז – כל הגדלים עפ"י ת.י. 129/1

  • זרנוק בד 15 מ' כולל מצמד – עפ"י ת.י. 365/3

  • ברז שריפה – עפ"י ת.י. 448

  • גלגלון 30 מ' + מזנק – עפ"י ת.י. 2206/2

הטכנאים המנוסים שלנו יכולים להתמודד עם מצבי חירום הקשורים להגנה מפני אש מכל סוג ובכל גודל. אנו מציעים שירות מענה טלפוני 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אין "מקרה חירום קטן" כשמדובר בצרכים ובציפיות של לקוחותינו!

bottom of page