top of page

גילוי וכיבוי אש במבנה ציבוריסכנת השריפה גדולה במיוחד במבני ציבור. כמות התקלות במבנה ציבורי עלולה לגדול ביחס ישר לכמות האנשים השוהים במקום. תכנון ותחזוקה מקצועיים של מערכות גילוי וכיבוי אש חייבים לקחת בחשבון את תוספת הסיכון ולנקוט באמצעי הבטיחות הקפדניים והמחמירים ביותר. לא משחקים בחיי אדם!


האחריות הראשונית לתכנון חלה על מפקח הבנייה, בעת התכנון הראשוני של המבנה הציבורי. אולם עובדה זאת לא מסירה אחריות מבעלי המבנה והמנהלים, כמו גם מצוות העובדים ובמיוחד מבעלי תפקידים הקשורים לביטחון.


דעו מה התקן למבנה ציבורי

תקנים למוסדות ציבוריים הם שונים מתקנים למבנים קטנים יותר, מסיבות ברורות. וודאו שבידיכם ידע מלא לגבי התקנים הנכונים למבנה שנמצא תחת אחריותכם: גלאי עשן, ספרינקלרים, מתזי קצף, ציוד כיבוי אש מטלטל, ברזי מים ועוד.


גלאי עשן

לעתים קרובות נוטים להתעלם מנוכחותם של גלאי עשן אולם הם ציוד המניעה הראשון. הגלאים לא רק מתריעים על שריפה – הם ממקדים את כוחות התגובה הראשונית והפינוי באזור השריפה המדויק וכך עוזרים למנוע את התפשטותה לאזורים אחרים.


מתזים

מתז (ספרינקלר) משמש כדי להתיז כמויות אדירות של מים מהתקרה במקרה של שריפה. כדי למנוע נזק משני מהתזת המים והרס ציוד ורכוש בשטחי המבנה חשוב לתכנן מראש את מערכת המתזים ולבחור בסוג המתז הנכון למבנה ולאלמנטים הנמצאים בו (יצירות אמנות, מסמכים, ציוד מחשבים ועוד).


מנדפים במטבחים

אחד ממוקדי השריפות במבנים ציבוריים הוא המטבח. יש להקפיד להתקין במבטח הציבורי מערכת כיבוי אוטומטי במנדפים בנוסף למערכות שונות לדיכוי אש. המערכת קוטעת את אספקת הגז או החשמל ומונעת הצתה מחדש של האש לאחר כיבוי האש.


** לרשימת ההמלצות המפורטת למבני ציבור פנו אלינו.

צוות המומחים שלנו עומד לשירותכם בכל שאלה.

Comentários


bottom of page